Mae pasbort i Hamdden yn gynllun disgownt Castell-nedd Port Talbot ar gyfer trigolion sydd ar incwm isel.

Mae’r cynllun Pasbort i Hamdden yn cynnig gostyngiadau ar amrywiaeth eang o leoliadau chwaraeon a hamdden ar draws Castell-nedd Port Talbot.

Ffurflen Gais Pasbort i Hamdden

MENU