fbpx

Mae’r 6 canolfan hamdden hygyrch, broffesiynol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau, gan gynnwys dosbarthiadau ffitrwydd, ystafelloedd ffitrwydd, ystafelloedd pwysau, pyllau nofio, chwaraeon raced, chwaraeon tîm awyr agored ac ystafell iechyd sy’n addas i bob oedran a gallu.