fbpx

Mae Hamdden Celtic yn ymroddedig i ddarparu’r dewis mwyaf posib o ddosbarthiadau sy’n addas at chwaeth, diddordeb a ffitrwydd pob un. O Gylchedu i Gic Cardio, mae gennym ddosbarthiadau i ddiwallu’ch holl anghenion. Mae canllaw cyflawn i’r dosbarthiadau sydd ar gael gan Celtic i’w weld isod.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr ystod lawn o ddosbarthiadau sy’n cael eu darparu gan Hamdden Cymunedol Celtic, cysylltwch â:

Melissa Burns
Cydlynydd Stiwdio Aml-safle
Ffôn: 01639 640066
Symudol: 07779 945122 (Tu Allan i Oriau)
Ebost: melissa.burns@celticleisure.org

Amserlen Dosbarth Ymarfer Grŵp