Yn dilyn y gostyngiad sylweddol yn y gronfa i gymorth menter nofio am ddim i bobl dros 60 oed, mae’n rhaid i Hamdden Celtic ganolbwyntio ar ddarpariaeth newydd yn ôl cyfarwyddiadau
Llywodraeth Cymru. O ganlyniad, fydd nofio am ddim yn cael eu gynning i bob oedolyn dros 60 oed sy’n byw yn y cymunedau fwyaf difreintiedig yng Nghyngor Castell Nedd Port Talbot. Mae 12 ardal
ledled y cyngor sydd yn y 10% uchaf ar draws Cymru.

Fydd hawl gan trigolion 60+ y 12 ardal hon i nofio am dddim yn ystod pob sesiwn cyhoeddus ym mhob pwll nofio Hamdden Celtic. Fydd angen i drigolion ddangos tystiolaeth cyferiad a thystiloaeth adnabod i dderbyn mynediad am ddim. Fe fydd ein derbynfa yn gallu cadarnhau y codau post dilys. Bydd trigolion y Cyngor sydd yn derbyn credyd pensiwn hefyd yn gallu hawlio nofio am ddim yn ystod pob sesiwn cyhoeddus. Fydd angen dangos tystiolaeth credyd pensiwn a chyfeiriad.

Mae Hamdden Celtic yn darparu un sesiwn yr wythnos, am ddim, ym mhob pwll nofio i bob person dros 60.

SafleDiwrnodAmser
Canolfan Hamdden AberafanDydd Llun7.30yb - 9.30yb
Canolfan Hamdden Cwm NeddDydd Mawrth12.00yp - 1.00yp
Pwll Nofio PontardaweDydd Iau3.00yp - 4.00yp
Canolfan Hamdden Castell NeddDydd Gwener1.00yb - 1.00yp

 

I bawb dros 60 oed nad ydynt yn derbyn credyd pensiwn neu yn byw mewn gymuned fwyaf difreintiedig fe fydd gostyngiadau i’w gael.

Gostyngiadau ar gael:
£2 i nofio – bloc o 10 sesiwn i ddefnyddwyr bore cynnar ym Mhwll Nofio Pontardawe a Chanolfan Hamdden Castell Need.
Nofio cyhoeddus drwy debyd uniongyrchol am £20 y mis (i oedolion dros 60 oed yn unig)
Nofio cyhoeddus 6 mis am £120 (i oedolion dros 60 oed yn unig)
Nofio cyhoeddus 12 mis am £220 (12 mis am bris 11 mis, i oedolion dros 60 oed yn unig)

Nid oes amod cynnig sesiynnau strwythuredig i oedolion dros 60 oed ond mae Hamdden Celtic yn ceisio parhau i rhedeg nifer or sesiynnau hon bob wythnos trwy’r gronfa newydd.

Cost y sesiynnau i oedolion dros 60 oed fydd £1 i bob oedolyn, bob sesiwn. Fe fydd yr arian yn sicrhau fod Hamdden Celtic yn gallu parharu i ddarparu gweithgareddau yn y gymuned.

SafleYmarferDiwrnodAmser
Canolfan Hamdden AberafanWalking FootballDydd Llun3.30pm - 4.30pm
Canolfan Hamdden Castell NeddAquaDydd Mawrth11.45am - 12.45pm
Pwll Nofio PontardaweAquaDydd Mercher12.15pm - 1.15pm
Canolfan Chwareaon Castell NeddFit for LifeDydd Gwener9.00am - 10.00am
Canolfan Hamdden PontardaweWalking FootballDydd Gwener5.00pm - 6.00pm
Canolfan Hamdden Cwm NeddAqua GoldDydd Sul4.15pm - 5.15pm

 

Os oes gennych rai cyflyrau meddygol megis hanes y galon , problemau anadlol , poen yn y cyhyrau a’r cymalau , ac ati, ac yn dal i ddymuno i fod yn weithgar cliciwch yma

MENU